ISOO is het centrum voor fotografie in de regio IJmond en omgeving. Vanuit station Beverwijk organiseert ISOO exposities, lezingen, workshops en andere activiteiten. Gehuisvest in de mooie glazen locatie van het NS stationsplein in Beverwijk kunnen amateur- en beroepsfotografen elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen, plannen maken, activiteiten plannen en exposities organiseren.

Het centrum is laagdrempelig toegankelijk voor eenieder die is geïnteresseerd in fotografie. Jong en oud. Zo is bijvoorbeeld ook Young Art betrokken bij de organisatie. In het centrum is altijd een foto-expositie. De openingstijden zullen nog beperkt zijn, maar worden uitgebreid zodra er voldoende mensen zijn die willen meedoen bij de organisatie en uitvoering van het fotocentrum. Als je interesse hebt om mee te doen, meld je dan aan bij info@isoo.nu.

ISOO is een initiatief van de werkgroep fotografie van de Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk en bestaat uit René Beentjes, Jan Aardenburg, Thea Olivier en Jeffrey Hoogeveen.

Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk

Kan het niet ispirerender, kan er niet meer en kan het ook beter? Dat vroeg een groep creatieven zich in 2000 af over het Beverwijkse culturele klimaat. Men miste nogal wat. In het bijzonder: een volwassenen poppodium, een bescheiden theater en een warmhartig kunst- en aankoopbeleid. In het algemeen: de waardering van de gemeente voor kunst en cultuur.

Na een roerige avond in het café met gemeentepolitici, kunstenaars, muzikanten en belangstellenden werd besloten tot oprichting van een stichting. Maart 2001 werd de notaris aan de Zeestraat bezocht. En vanaf die dag bestaat de Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk, kunstencultuurbeverwijk.nl

Vernieuwen en coördineren, dat is de samenvatting van de statuten. Vernieuwen omdat het culturele leven van deze stad fris bloed kon gebruiken en coördineren omdat in deze stad véél meer gebeurt dan vaak wordt verondersteld.

De Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk wil kunstzinnige en culturele plannen ontwikkelen en uitvoeren én anderen ondersteunen en stimuleren om deze op touw te zetten. Dit op het gebied van film & fotografie, literatuur & poëzie, beeldende kunst, muziek en projecten.

De stadsfotograaf

Kijk op de facebookpagina van de Stadsfotograaf Beverwijk voor meer informatie. Voor vragen en inzendingen voor de verkiezing mail naar StadsfotograafBeverwijk@hotmail.com

De stadsfotograaf is een initiatief van de Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk. De gedichten van de stadsdichter, een initiatief dat nu al twaalf jaar door de stichting wordt gedragen, werden geprint als posters en ansichten. Acht jaar geleden leek het de stichting leuk om een beeld toe te voegen aan de gedichten. Zo ontstond het idee van de stadsfotograaf.

Elk jaar wordt een nieuwe stadsfotograaf benoemd door de Stichting. De eerste drie stadsfotografen Peter Hageman, Carla Ellens (beeldblic) en Rene Kuipers hebben foto’s gemaakt naar aanleiding van een gedicht van de toenmalige stadsdichter. Daarna is het concept losgelaten en werd er een thema (opdracht) gekozen. Bert Giebels (zelfs 2 x achtereen stadsfotograaf) kreeg als opdracht mee; ‘versla belangrijke evenementen in Beverwijk’. Dit werd 4 mei, koninginnedag, beek als bron en feestweek Beverwijk. Mark Welagen werd het jaar daarop winnaar met een serie mugshots van Beverwijkse ondernemers. Als stadsfotograaf heeft hij deze serie verder uitgebreid. Herman Wubbolts kreeg als opdracht: ‘versla de crisis’.
Marco Maljaars (2015), Heleen Vink (2016) en Jan-Paul van der Meij (2017) volgden.

Fotocafé IJmond

ISOO Fotocafé IJmond is een initiatief met als doel fotografen uit de IJmond bij elkaar te brengen om gezamenlijk in een ontspannen sfeer informatie uit te wisselen over fotografie en alle facetten die daarbij horen. Elke derde maandag van de maand wordt het Fotocafé georganiseerd in het stationsgebouw te Beverwijk.

Kijk op de Facebookpagina van het Fotocafé voor meer informatie.

Vrienden

ISOO is een stichting zonder winstoogmerk en beperkt budget. ISOO zou niet mogelijk zijn zonder de inbreng van verschillende mensen en organisaties.

Ook vriend worden van ISOO?

Ondersteun ISOO als donateur voor € 25,- per jaar. U mag dan 2 lezingen gratis bijwonen. U kunt ook tientjeslid worden. U betaalt dan € 10,- per jaar. Het is ook mogelijk om gedurende één maand uw eigen werk te exposeren op de korte muur in ISOO. De kosten hiervan bedragen € 75,-. In overleg is het ook mogelijk om een speciaal project te ondersteunen. Neem voor meer informatie contact met ons op. Gelieve uw steun over te maken op NL37 RABO 0308 9753 32 t.n.v Stichting ISOO.nu. Liefst onder vermelding van: ISOO.nu donatie.