22 oktober jl. hadden we weer een geweldige fotografieworkshop voor kinderen met bosw8er Evert-Jan Woudsma. Vanwege het slechte weer bleven we deze keer binnen, maar Evert-Jan had genoeg attributen om de kinderen met hun
smartphone te inspireren.