Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht 2021

Verslag van activiteiten in 2021


Inleiding

Het jaar 2021 hadden wij ons anders voorgesteld. Na de beperkingen die de pandemie ons in 2020 ons opgelegd had, dachten wij in 2021 alles weer te kunnen hervatten. Maar dat verliep helaas anders.
Desondanks zijn er toch verschillende activiteiten georganiseerd waarvan de expositie ‘Monumenten in Beeld’ een absoluut hoogtepunt was.


Nieuwjaarsreceptie

Door de coronamaatregelen kon de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie met expositie van de gefotografeerde evenementen in het afgelopen jaar niet plaatsvinden.


Workshops

26 juni – BUK (Beverwijk Uit de Kunst)
Voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar organiseerde ISOO voor BUK een workshop ‘mobiele fotografie in de natuur’. Dit bleek een groot succes. Boswachter en fotograaf Evert Jan Woudsma nam de kinderen – na een ontvangst bij ISOO – mee de natuur in.

21 oktober – ‘mobiele fotografie in de natuur’
Door het succes van 26 juni werd op 21 oktober weer een workshop ‘mobiele fotografie in de natuur’ aangeboden. Vanwege het slechte weer bleef het gezelschap binnen bij ISOO, waar alles in gereedheid werd gebracht om er een geslaagde middag van te maken. Evert Jan Woudsma had vele materialen bij zich die naar hartenlust werden gefotografeerd.


Exposities

Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk exposities voor bezoekers te organiseren.
Daarom zijn de fotoclubs – die bij ISOO hun fotoclubavond houden – gevraagd om met hun fotoclub een paneel bij ISOO in te vullen met eigen fotomateriaal. Hier werd goed gebruik van gemaakt.


Project ‘Monumenten in Beeld’

De expositie ‘Monumenten in Beeld’ is tot stand gebracht door fotografiecentrum ISOO in samenwerking met 8 fotoclubs uit de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest: FC Fotostropers, FC Nocoleers, FC Lucky Shot, FC Happy View, Beverwijkse Amateur Fotografen Vereniging (BAFV), Fotokring Heemskerk, FC Uitgeest en FC Castricum.

Per gemeente zijn 6 monumenten gefotografeerd. Van elk monument is een hoofdfoto gemaakt en een collagefoto van verschillende details van het betreffende monument. Totaal 48 foto’s van bekende, maar ook van minder bekende monumenten. Het gaat om gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten.

‘Monumenten in Beeld’ is mogelijk gemaakt door stichting TriArcus Heemskerk. De expositie was van 2 tot en met 13 oktober elke dag (gratis) te bezichtigen in de Kasteeltuin (rozentuin) bij Slot Assumburg aan de Tolweg in Heemskerk. Op 1 oktober werd de expositie geopend door Jeroen de Wilde, voorzitter van de stichting Kunt & Cultuur Beverwijk

Expositie in gemeentehuis Beverwijk, 14 oktober tot en met 19 november
De foto’s van de Beverwijkse monumenten werden geëxposeerd in het gemeentehuis van Beverwijk. De expositie werd officieel geopend door wethouder Cultuur, Brigitte van den Berg.


Andere activiteiten

Verkiezing Stadsfotograaf Beverwijk
De verkiezing tot Stadsfotograaf Beverwijk is wegens corona voorlopig uitgesteld.

Verkiezing Dorpsfotograaf Heemskerk
De verkiezing tot Dorpsfotograaf Heemskerk is wegens corona voorlopig uitgesteld.

imPRESSions
Een groep enthousiaste fotografen brengt belangrijke culturele activiteiten van Beverwijk en de regio fotografisch in beeld met als doel hiermee een archief op te bouwen.

In 2021 werden de fotografen gevraagd om te fotograferen tijdens de ‘Dag van de Sport’ op 21 augustus en tijdens de theatermanifestatie ‘ZICHT’ .

Fotowand doorgang stationsgebouw
Met NS zijn gesprekken gevoerd over het vervangen van de fotowand in de doorgang van het stationsgebouw. De foto’s zijn gemaakt door verschillende stadsfotografen van Beverwijk. In januari zijn de fotowanden opgehangen, maar konden nog niet officieel ‘geopend’ worden vanwege de coronamaatregelen.

Dit gebeurde op 28 augustus door Wendy van Dijk, locatiemanager bij NS.

Fotowedstrijd ‘Vakantie in je achtertuin’
Elke fotograaf kon een foto indienen waarmee uitdrukking werd gegeven aan het gevoel dat je hebt om je vakantie in je achtertuin te vieren. Er kwamen bijna 40 inzendingen binnen, waaruit drie winnaars gekozen zijn. De prijsuitreiking was bij ISOO.