ISOO, het centrum voor fotografie in de regio IJmond

Fotografiecentrum ISOO, gehuisvest in de mooie glazen locatie aan het Stationsplein in Beverwijk, organiseert exposities, lezingen, workshops, fotowandelingen en andere activiteiten. In het fotografiecentrum kunnen amateur- en beroepsfotografen elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen, plannen maken, activiteiten plannen en exposities organiseren. Het centrum is laagdrempelig toegankelijk voor een ieder die geïnteresseerd is in fotografie. Jong en oud. Zo is bijvoorbeeld ook Young Art betrokken bij de organisatie. ISOO is een initiatief van de werkgroep fotografie van de Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk. Sinds 2016 is ISOO een zelfstandige stichting.

Visie
ISOO wil kunstzinnige en culturele plannen op het gebied van fotografie ontwikkelen en uitvoeren én anderen ondersteunen en stimuleren om deze op touw te zetten en wil daartoe hét centrum voor fotografie in de regio IJmond zijn.

Missie
ISOO richt zich op het realiseren van een laagdrempelige voorziening voor een ieder die is geïnteresseerd is in fotografie – in welke vorm dan ook – en daarmee bezig is of wil zijn, jong en oud. 

Hoe willen wij onze visie en missie realiseren?
Vanuit een vaste locatie organiseert ISOO exposities, lezingen, workshops en andere activiteiten. Gehuisvest in de mooie glazen locatie aan het Stationsplein in Beverwijk kunnen amateur- en beroepsfotografen elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen, plannen maken, activiteiten plannen en exposities organiseren.