Projecten

Wie is ISOO en wat wil zij bereiken zijn te vinden in het missie en visie statement. Hierin is omschreven:

ISOO wil kunstzinnige en culturele plannen op het gebied van fotografie ontwikkelen en uitvoeren én anderen ondersteunen en stimuleren om deze op touw te zetten en wil daartoe hét centrum voor fotografie in de regio IJmond zijn.

Dit betekent dat ISOO een actieve rol vervult bij het initiëren, organiseren en participeren aan projecten in de regio op het gebied van kunst, cultuur en fotografie.

Op deze pagina is een overzicht van deze activiteiten te vinden.