Achtergrondinformatie

Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk
Kan het niet inspirerender, kan er niet meer en kan het ook beter? Dat vroeg een groep creatieven zich in 2000 af over het Beverwijkse culturele klimaat. Men miste nogal wat. In het bijzonder: een volwassenen poppodium, een bescheiden theater en een warmhartig kunst- en aankoopbeleid. In het algemeen: de waardering van de gemeente voor kunst en cultuur.
Na een roerige avond in een café met gemeentepolitici, kunstenaars, muzikanten en belangstellenden werd besloten tot oprichting van een stichting. Maart 2001 werd de notaris aan de Zeestraat bezocht. En vanaf die dag bestaat de Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk, kunstencultuurbeverwijk.nl
Vernieuwen en coördineren, dat is de samenvatting van de statuten. Vernieuwen omdat het culturele leven van deze stad fris bloed kon gebruiken en coördineren omdat in deze stad véél meer gebeurt dan vaak wordt verondersteld.
De Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk wil kunstzinnige en culturele plannen ontwikkelen en uitvoeren én anderen ondersteunen en stimuleren om deze op touw te zetten. Dit op het gebied van film & fotografie, literatuur & poëzie, beeldende kunst, muziek en projecten.

Middelen en organisatie
Welke middelen staan ons ter beschikking?
Wij beheren een eigen centrum waar altijd een fotoexpositie gaande is. De openingstijden van de vaste locatie zullen afhankelijk worden gesteld aan het aantal vrijwilligers dat meedoet aan de organisatie en uitvoering van het fotocentrum.
In ons centrum is er plaats voor het houden van exposities – fysieke foto’s, digitale foto’s via beamer, PC en/of TV scherm – en bieden wij een ontmoetingsplek voor fotografen.

Hoe ziet de organisatie eruit?
ISOO.nu is een zelfstandige stichting opgericht op 7 maart 2016. 

Het bestuur bestaat uit:

VoorzitterVacant
SecretarisEls Tempelaars
PenningmeesterAnneke Mevissen
CommunicatieVacant
Algemeen bestuurslidMartine Kool
Algemeen bestuurslidRonald Schimmel

Het bestuur is verantwoordelijk voor het operationeel functioneren van ISOO en legt periodiek inhoudelijk en financieel verantwoordelijkheid af. De taak van het bestuur is bewaking van de inhoudelijke, organisatorische en financiële beleidsaspecten van ISOO zoals vastgelegd in het beleidsplan ISOO.

Werkgroepen
Ter ondersteuning van het bestuur zijn de beleidsterreinen verdeeld in werkgroepen:

ExpositiesRonald Schimmel
Nico Benning
Joop Rumping
Workshops/lezingenMarijke van Straalen
CommunicatieNadine Hellmich
Paul Beentjes

Wet op de privacy
Privacyverklaring van Stichting ISOO, centrum voor fotografie IJmond